Uvođenje IKT u poslovanje tvrtke MONT METAL Pakrac

CILJ projekta: Jačanje tržišne pozicije i povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja
poduzeća MONT METAL PAKRAC uvođenjem u poslovanje novog informacijskog
sustava i informacijske i komunikacijske tehnologije.

Tvrtka MONT METAL PAKRAC ovim projektom namjerava uvesti nova IKT rješenja u
svoje poslovanje (ERP sustav) i nabaviti potrebnu računalnu i mrežnu opremu za
instaliranje istog. Očekivani rezultati projekta su:

  1. U poslovanje tvrtke uveden ERP sustav praćenja poslovanja;
  2. Povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja;
  3. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima;

Provedbom projekta tvrtka dobiva priliku da se učinkovito pozicionira na tržištu, razvijaju se
nove kompetencije, povećava se razina kvalitete proizvoda i usluga koje tvrtka
pruža, povećava se produktivnost i stvaraju se nova radna mjesta.

Ukupna vrijednost projekta: 368.425,33 kn
EU sufinanciranje projekta: 183.983,28 kn

www.strukturnifondovi.hr