Mont Metal Pakrac

Mont Metal Pakrac d.o.o. je firma nastala na dugogodišnjem iskustvu obrta Mont Metal. Naša ja misija pouditi tržištu cijelokupan spektar usluga metaloprerađivačke struke. Upravo je taj pristup poslu osigurao kotinuirani rast i razvoj naše radione kao i razvoj vještina koje danas nudimo tržištu.

Naša je želja i misija biti u mogućnosti ponuditi našim kupcima brzu i efikasnu uslugu, sve pod jednim krovom, uz maksimalnu podršku i razinu kvalitete.

Naša radiona je smještena u Pakracu u kojoj smo na 800m2 u mogćnosti proizvesti zahtjevne proizvode te iste u vrlo kratkim rokovima isporučiti našim kupcima.